Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Monica O'Dea
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
2 o'r gloch
Rhif Cyswllt
Mrs Monica Raison (01686 440298)

Ein hamser gwasanaeth arferol yw 2pm bob dydd Sul. Rydym yn cyfarfod ar y cyd ag Oakley Park a Manledd ar rai Suliau gydol y flwyddyn yn eu capeli. Mae blwyddlyfr ar gael gan y Gweinidog gyda manylion yr holl wasanaethau addoli neu cysylltwch â’r ysgrifennydd, Mrs Monica Raison (01686 440298)

Ewch i’n tudalen Facebook i gael rhagor o wybodaeth, digwyddiadau a mwy: https://www.facebook.com/groups/313328799640927