Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30y.b (English/Saesneg) Ysgol Sul hefyd am 10:30
Rhif Cyswllt
01437760664

Mae eglwys Saesneg Ebenezer wedi ei lleoli yng nghanol Hwlffordd, prif dref Sir Benfro. Mae’n enwog am ei chroeso twymgalon

Cynhelir dwy oedfa bob Sul ac mae ysgol Sul yn cyfarfod am 11yb. Cynhelir cyfarfodydd y Chwiorydd am 2:30yh ar ail a phedwerydd dydd Mawrth pob mis ac mae croeso cynnes i aelodau newydd. Mae’r Grwp ‘Outlook’ yn cyfarfod ar yr ail ddydd Mercher yn y mis am 7:30yh ac yn mwynhau cwmni ystod eang o siaradwyr gwadd ac ymweliadau. Cynhelir nosweithiau coffi misol gyda siaradwyr gwadd hefyd, ac mae croeso i bawb.