Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
3:00 (occasional/achlysurol) (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Sefydlwyd Ebenezer yn 1846 ac mae’n parhau i gynnal tystiolaeth Gristnogol ar y ffin rhwng Sir Henffordd a Phowys. Saif rhwng y Gelli Gandryll a Cheintun ar lwybr Clawdd Offa, ac mae sawl un yn ei adnabod fel ‘Y Capel ar y Clawdd’. Mae llawer o gerddwyr wedi cysgodi ynddo mewn tywydd stormus neu er mwyn cael hoe cyn parhau â’u siwrnai.

Cynhelir Gwasanaeth Pen-blwydd poblogaidd iawn ar y Sul cyntaf ym mis Gorffennaf, gan ddenu cynulleidfa dda, a phryd hynny bydd y bryniau yn atsain i sain cerddoriaeth a mawl.

“Y mae dy air yn llusern i’m troed, ac yn oleuni i’m llwybr.” (Salmau 119:105)