Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Iain B. Hodgins
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 & 6:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Eglwys fechan ar Benrhyn G?yr yw Old Walls. Mae’n rhan o Ofalaeth G?yr, sydd hefyd yn cynnwys Cheriton, CroftyBurry Green a Phenclawdd.