Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Helen Wyn Jones
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10yb ond Sul cyntaf y Mis am 10yb yng Nghapel Hebron, Hen Golwyn
Rhif Cyswllt
(01492) 518598