Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Gerwyn Roberts
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10.00/2.00/6-6.30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01492650479/07511756442

Lleolir capel Eglwys Bach tua hanner ffordd rhwng Llanrwst a Chonwy. Mae ganddo tua chant o aelodau ac mae’n rhan o ofalaeth y Parchedig Gerwyn Roberts.