Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Huw Powell-Davies
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00y.b (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01352 713710

Mae eglwys Penbryn ymysg y mwyaf modern ac addas fel addoldy a chanolfan amlbwrpas i’r gymdeithas ac i aelodau Eglwysi Bro Treffynnon.

Braf yw cyd-addoli mewn capel sy’n ysgafn, clud a golau – addurniaeth minimalist pia hi! Meddwn ar neuadd gyda llawr o dderw Cymreig golau ynghyd a seddau esmwyth i ddal cynulleidfa o 100. Mae gennym gegin, toiledau a stordai modern a phob cyfleuster stadudol.

Cynhelir gwasanaethau ar y Sul ynghyd ag ysgol Sul am 11:15yb, yn ogystal â Chlwb Plant (cynradd) ar nos Fawrth. Hefyd ceir Cymdeithas y Chwaeryddiaeth, Seiat, Dosbarth Astudiaeth Feiblaidd, CYTUN, Marchnata Teg ac yn y blaen. Defnyddir yr adeilad yn helaeth 24/7 gan y gymuned hefyd.

PENBRYN (addaswyd o Rehoboth 2006): llun dyfrliw gan Ken Shone, R.I.B.A; adeiladwyr: WREN Cyf.