Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Trefaldwyn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Dianne Thomas (024 76453362)

Rydym yn griw bach cyfeillgar ac rydym yn cynnal gwasanaeth am 2:30yh ar y Sul. Does dim gwasanaeth yn ystod mis Awst.