Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Robyn Williams (01407 740481)

Capel Cymraeg Caergybi yw un mwyaf gorllewinol Ynys Môn. Cynhelir oedfaon am 10yb ar y Sul.

Cymdeithas yr Eglwys yn fisol – Hydref – Mawrth (ail nos Lun).

(Gweler Newry Street, capel Saesneg Caergybi.)