Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Gerwyn Roberts
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
5:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Mae Eglwys Unedig Penmachno yn rhan o ofalaeth y Parchedig Gerwyn Roberts ac mae’n addoli am 5yh ar y Sul.

Mae Penmachno yn fan arbennig yn hanes Cristnogaeth Gymreig. Yma roedd cartref yr Esgob William Morgan (1545-1604), a oedd yn byw yn Nh? Mawr, Wybrnant. Ef oedd y cyntaf i gyfieithu’r Beibl cyfan i’r Gymraeg.