Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Ddr Alun Morton Thomas
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10yb yn y capel 5:30yh dros y ffôn a 6yh dros Zoom (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01248715654

Eglwys wedi ei lleoli yng nghanol pentref hynod Llanfairpwllgwyngyll. Mae gan Rhos-y-Gad tua 300 o aelodau a thua 100 o blant. Cynhelir gwasanaethau’r  Sul am 10yb a 5yh. Mae ysgol Sul y plant yn gyfochrog â’r gwasanaeth 10 y bore, gyda phawb yn cychwyn yn y Capel. Mae ysgol Sul yr oedolion yn dilyn oedfa’r bore. Mae niferoedd sylweddol yn mynychu’r oedfaon a gweithgareddau eraill yr Eglwys gyda thrawsdoriad da o bob oedran yno.

Mae Rhos-y-Gad yn eglwys gymdeithasol iawn ac yn ymestyn allan i’r gymdeithas leol a’i hadeiladau eang yn cael eu defnyddio’n ddyddiol gan fudiadau amrywiol. Adnewyddwyd yr adeiladau ynghyd â rhoi estyniad yn 2008.

Gweler tudalen Facebook Rhos-y-Gad am wybodaeth am ddigwyddiadau ac ati.