Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
+441492879041

Mae Eglwys Unedig Gymraeg Llandudno yn cynnwys pedwar enwad: Presbyteriaid, Annibynwyr, Wesleaid a Bedyddwyr (PAWB) ond maent yn parhau i berthyn I’w gwahanol enwadau. Yn y flwyddyn 2000, unwyd yn adeiladau Seilo (Presbyteriaid) ac mae holl weithgareddau yr Eglwys Unedig yn cael eu cynnal yno.

Cynhelir nifer o weithgareddau yn wythnosol ond y prif gyfarfod yw’r oedfa ar fore Sul, lle mae tua cant o aelodau yn ymgynnull a daw tua 30 o blant i’r ysgol Sul. Yn wythnosol, cynhelir Cymdeithas Lenyddol, Cyfarfod Gweddi a Hwyl Hwyr y Plant.