Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 y bore neu 2:00 y prynhawn
Rhif Cyswllt
01978 860516

Rydym yn eglwys o tua 60 o aelodau ac yn cyfarfod unwaith ar y Sul.  Sefydlwyd Eglwys Unedig Seion yn 2018 wrth i gapeli’r Presbyteriaid a’r Bedyddwyr lleol gytuno i uno er mwyn cyd-addoli a chyd-weithio.  Mae Ysgol Sul i blant unwaith y mis ac mae Grwp Trafod y Gair i oedolion yn cyfarfod yn achlysurol.  Rydym yn gweithio’n agos gyda Chanolfan Gristnogol Ceiriog.

Dilynwch ni ar Facebook: https://www.facebook.com/Eglwys-Unedig-Seion-Glyn-Ceiriog-109344147438852/