Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Morris P. Morris
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11.15y.b / 2.00y.h (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01824 703 763 ( Menna Jones) 01824 702 188 (Elwyn Jones)

Lleolir Eglwys Unedig y Rhiw ar yr A494 i’r de o Ruthun. Mae’n cynnal addoliad bob bore neu brynhawn Sul.