Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Anna Jane Evans
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 & 2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Eglwys Gymraeg ei hiaith yng nghanol pentref Penmaenmawr. Mae’r gynulleidfa yn cwrdd yn yr hen festri nawr ond mae’r fynedfa i’r hen gapel wedi cael ei chadw.