Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 & 6:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Eglwys fawr, weithgar yn ardal y Rhath, Caerdydd. Cynhelir dwy oedfa ac ysgol Sul i blant a phobl ifanc bob Sul ac amrywiaeth eang o weithgareddau yn ystod yr wythnos. Mae croeso cynnes i ymwelwyr ac aelodau newydd.