Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Martha McInnes (URC) / Parch David Dean (URC)
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Mae Elfed Avenue United Church yn gymuned eglwysig fywiog ac allblyg. Adeiladwyd yr eglwys yn 1954 ar gyrion stâd newydd o dai sydd bellach yn ardal breswyl brysur o’r dref.

Gweler wefan yr eglwys am wybodaeth bellach.