Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Nicholas Bee
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
enmed@hotmail.com

Mae aelodau Elim yn cyfarfod i addoli am 2yh ar y Sul. Mae Ysgol Sul i blant yr ardal am 4yh. Mae’r eglwys yn rhan o ofalaeth y Parchedig Nicholas Bee. Croeso i unrhywun ymuno a ni.