Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Gerallt Lloyd Evans
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Lleolir Engedi ger yr A55 ar Ynys Môn, ar yr A4080 i Rosneigr. Mae’n rhan o ofalaeth y Parchedig Gerallt Lloyd Evans.