Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
9:45 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01244 534883

Mae Ewloe Green yn eglwys yn Sir y Fflint sydd â thua 30 o aelodau a chynhelir oedfaon am 9:45yb a 6yh.