Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
NULL
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Eleri Cwyfan Davies (01248 750418)

Ym mis Mai 2010 ail-agorwyd y capel ar ei newydd wedd ar ol ei ail-drin yn llwyr. Bellach, mae gennym addoldy modern, deiniadol a chyfforddus, ystafell ddefnyddiol ar gyfer Ysol Sul a phwyllgorau (sydd hefyd yn cael ei defnyddio gan y gymuned), cegin a chyflesterau hwylus ynghyd a maes parcio eang.

Rydym yn cynnal ein gwasanaethau am 2yh fel rheol, a  chroesawn ymwelwyr. Mae’r Ysgol Sul wedi ail-agor fel y Clwb Dydd Sul ac yn fywiog iawn. Mae’n cyfarfod am 10yb yn ystod tymhorau ysgol – croeso i blant oed cynradd. Bydd Ysgol Gymuned Bodffordd yn cynnal gwasanaethau achlysurol yn y capel.