Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
+01495301410

Lleolir Garnlydan i’r gogledd o Ffordd Blaenau’r Cymoedd (A465), ger Glyn Ebwy. Mae capel Garnlydan yn rhan o ofalaeth y Parchedig Linda Mary Price, ynghyd â Bailey Street, Libanus ac Ysgwyddgwyn.