Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Reverend Jonathan Kirk
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:30 (1st Sunday) & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Eglwys fechan Saesneg ei hiaith yw Gilead. Saif tua dwy filltir i’r de-orllewin o Benfro. Cynhelir oedfa am 2:30yh ar Sul cynta’r mis ac am 6yh ar bob Sul arall.