Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Carwyn Siddall (A)
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
2:00 neu/or 6:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01678 540601

Rydym yn rhan o Ofalaeth Bro Llanuwchllyn a’r Cylch. Mae’r Ofalaeth newydd orffen adnewyddu adeilad yr ysgoldy ac fe wnaethom sefydlu Carwyn Siddall yn weinidog arnom ym mis Medi 2012.