Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd Neil Kirkham
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
9:45 (traditional/traddodiadol) & 11:15 (contemporary/cyfoes) (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
Neil Kirkham (01492 878056)

Ffurfwyd Eglwys Gloddaeth Unedig pan wnaeth cangen Llandudno o Eglwys Bresbyteraidd Cymru uno â’r Eglwys Ddiwygiedig Unedig leol, Christ Church.