Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd Moon Sook Choi
Presbytery:
South West Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Eglwys fechan yng Nghwmbwrla, gogledd Abertawe, yw Gorse Mission. Mae’n rhan o ofalaeth y Parchedig Moon Sook Choi a chynhelir gwasanaethau’r Sul am 10:30yb a 6yh.