Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Myrddin (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30; 2:15 neu/or 5:30 achlysurol/ocassionally (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01269 850529 / 07960697111

Rydym yn eglwys o 27 o aelodau ar hyn o bryd ac yn addoli ar y cyd gyda Seion, eglwys Annibynol y pentref, bob yn ail. Cynhelir un oedfa bob Sul. Gosen yw’r capel lle magwyd y diweddar Barchedig Dr Gomer Roberts.