Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Euron Hughes (A)
Presbytery:
Trefaldwyn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 neu/or 2:00 neu/or 6:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Mae Gosen ymysg capeli mwyaf gwledig Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Saif tua dwy filltir i’r de-orllewin o Lanerfyl ym Mhowys.