Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 neu/or 3:15 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Eglwys fechan tua 3 milltir i’r gorllewin o dref Dinbych. Gweler wefan yr ofalaeth am wybodaeth bellach.