Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd Dr Diane Stirling
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 or/neu 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Capel cyfeillgar bychan ger pentref Guilsfield. Ceir gwasanaethau am 10:30yb bob dydd Sul ac eithrio y 3ydd Sul yn y mis pan fydd gwasanaeth ar y cyd yn cael ei gynnal yn un o gapeli yr Ofalaeth. Cynhelir cyfarod i’r menywod yn fisol.