Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gogledd Ddwyrain (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01745 560833

Sefydlwyd achos Gwynfa yn 1898 ac agorwyd yr adeilad presennol yn 1905. Yr actor enwog ac amryddawn, Emlyn Williams, oedd yr ail i gael ei fedyddio yma. Roedd 68 o aelodau yn 1905 ond mae llai na hanner hynny erbyn heddiw. Serch hynny, mae aelodau Gwynfa yn parhau’n weithgar a chynhelir oedfa bob Sul.