Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
2yh (Cymraeg yn unig)
Rhif Cyswllt
01974821321

Adeiladwyd capel Gwynfil yn 1760 ar gyfer cymuned o Fethodistiaid Calfinaidd a sefydlwyd yn 1735. Mae gan yr eglwys gysylltiadau cryf iawn gyda Daniel Rowland (1713-90), curad Llangeitho ac un o sefydlwyr Methodistiaeth Gymraeg. Cafodd y capel ei ailadeiladu neu ei wella yn 1764, 1813 a 1861-3. Y tu allan i’r capel mae cerflun marmor o Rowland. Heddiw, cynhelir oedfa wythnosol am 2yh ar ddydd Sul. (Cymraeg yn unig)

Cyswllt: Eirian Jones (Blaenor ac Ysgrifennydd)
E-bost: ymhol@capelgwynfil.cymru / eirianjones7@gmail.com

Rhwydweithiau Cymdeithasol: –

Ysgol Sul: –

Clybiau: –

Arall: Cwrdd diolgarwch, carolau bob blwyddyn