Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Ceredigion a Gogledd Penfro (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 5:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
-

Adeiladwyd capel Gwynfil yn 1760 ar gyfer cymuned o Fethodistiaid Calfinaidd a sefydlwyd yn 1735. Mae gan yr eglwys gysylltiadau cryf iawn â Daniel Rowland (1713-90), curad Llangeitho ac un o sefydlwyr Methodistiaeth Gymraeg. Cafodd y capel ei ailadeiladu neu ei wella yn 1764, 1813 a 1861-3. Y tu allan i’r capel mae cerflun marmor o Rowland.

Heddiw, cynhelir oedfa wythnosol am 10yb neu 5yh ar ddydd Sul.