Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
9:30 or/neu 11:15 or/neu 3:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Eglwys fach sydd â deg aelod yn Harmer Hill, i’r gogledd o’r Amwythig. Cynhelir oedfaon ar adegau amrywiol ar y Sul.