Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Helen Wyn Jones
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01492650309

Mae Capel Hebron ym mhen uchaf Hen Golwyn gydag aelodaeth o tua 160 oedolyn a 40 o blant. Mae oedfa’r Sul am 10yb a chynhelir yr ysgol Sul yr un pryd – wedi i’r plant fod yn y rhan ddechreuol o’r gwasanaeth. 

Mae’r ysgol Sul yn fywiog a phrysur gyda dosbarthiadau yn ymestyn o adran feithrin i’r rhai lleiaf un, hyd at adran i ddisgyblion uwchradd. Hebron yw’r unig gapel gydag ysgol Sul yn yr ardal, ac felly bydd plant o enwadau eraill yn ymuno â ni ac yn cefnogi’r holl weithgaredd, gan gynnwys Pasiant y Nadolig (ac ymweliad Sion Corn!).

Cynhelir Dosbarth Beiblaidd yn wythnosol fore Llun ar y cyd â’n chwaer eglwys sef Capel y Rhos, Bae Colwyn. Mae’r Chwiorydd yn cyfarfod yn rheolaidd drwy’r gaeaf gyda rhaglen amrywiol a diddorol ac mae’r Eglwys yn rhan o Gymdeithas Bro ac Eglwysi Colwyn, sydd hefyd yn cyfarfod drwy dymor y gaeaf.