Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
Dyffryn Clwyd (Welsh)
Gwefan:
Gwasanaethau:
9.30, 10.00 neu 11 o’r gloch(Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
07961554366

Gweler ein gwefan am fanylion pellach.