Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Eglwys fechan ym Maesycoed, Pontypridd. Cynhelir oedfaon Saesneg am 11yb a 6yh ar y Sul, ac mae’r ysgol Sul yn cyfarfod am 11yb hefyd. Mae Cyfarfod Gweddi / Astudiaeth Feiblaidd am 7yh ar ddydd Llun ac mae clwb plant am 6yh ar ddydd Mawrth.