Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 & Special services / United services at 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Eglwys Saesneg yng ngorllewin y Barri yw Holy Trinity.

Ffocws – Grwp Astudio’r Beibl yn cyfarfod ar ddydd Mercher am 10.00yb.

‘Guild’ – Grwp cyfeillgar gyda phresenoldeb da yn cynnig sgyrsiau diddorol ac yna lluniaeth yn cael ei gynnal ar yr ail ddydd Iau am 2.30yp.

Agorwyd neuadd fawr, amlbwrpas gydag ystafelloedd cyfarfod yn 2011 (gweler y lluniau ar ein tudalen Flickr), gan alluogi Holy Trinity i ddod yn ganolfan ar gyfer y gymuned leol.

Gweithgareddau Cymunedol:

Mae Côr Meibion Y Barri yn cynnal ymarferion ddwywaith yr wythnos. Mae’r Ysgol Gymraeg lleol y drws nesaf  yn defnyddio ein cyfleusterau ar gyfer ymarferion a chyngerdd Nadolig ac rydym yn y Ganolfan Barri dros Bwrdd Cysylltiedig Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth arholiadau a gynhaliwyd 3 gwaith y flwyddyn. 3 grwpiau eraill hefyd yn cynnal dosbarthiadau yn ystod yr wythnos.