Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Mae Hope & Market Square yn eglwys fodern ger gorsaf drenau Merthyr Tudful.

Cynhelir oedfa Saesneg am 11yb ar y Sul a Ysgol Sul unwaith yr wythnos gyda coffi Masnach Deg yn dilyn yr oedfa. Mae Seiat Feiblaidd yn cwrdd ar y trydydd dydd Mercher y mis a Chlwb Croeso ar yr ail ddydd Mercher yn y prynhawn. Rydym yn cynnal Bore Coffi a Chylch Gweddi bob dydd Iau am 10:15yb. Mae croeso cynnes i chi yn unrhywun o’r uchod.