Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am lleoliad ein capelu cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Revd Lee Dutfield
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Mae Hope/Penuel yn eglwys fechan fywiog yng nghanol pentref Pontyclun. Mae’n rhan o ofalaeth y Parchedig Lee Dutfield, mae ganddo grŵp plant bach wythnosol (Little Movers), cyfarfod merched bob pythefnos (Spare Rib) ac Astudiaeth Feiblaidd wythnosol yn nhŷ Lee i fyny’r ffordd. Mae croeso bob amser i bawb!