Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Presbytery:
South East Wales (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 & 6:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Mae Hope/Penuel yn eglwys fechan fywiog yng nghanol pentref Pontyclun. Mae yna grŵp plant bach wythnosol (Little Movers), cyfarfod merched bob pythefnos (Spare Rib) ac Astudiaeth Feiblaidd wythnosol. Mae croeso bob amser i bawb!