Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 (dwyieithog/bilingual)
Rhif Cyswllt
Janet Lewis (01874 636419)

Rydym yn eglwys fechan iawn o ran aelodaeth ond mae ein ffydd yn gryf ac mae ein gobeithion a’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn optimistaidd.

Rydym yn cynnal gwasanaeth bob dydd Sul am 10:30yb (ond nid yn ystod mis Awst) ac uchelbwyntiau ein blwyddyn yw ein gwasanaethau arbennig ar ddydd Gwener y Groglith, Sul y Pasg, adeg y Cynhaeaf ac ar  Noswyl Nadolig. Caiff y gwasanaeth ar Noswyl Nadolig ei drefnu a’i arwain gan ein plant a’n pobl ifanc. Bydd oddeutu 20 o blant o’r ysgol gynradd leol, Ysgol Pontsenni, yn ymuno â nhw ar ei gyfer.