Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Arfon (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
01248 680180

Adeiladwyd y capel, y festri a’r t? capel yn ystod 1910-12. Gwerthwyd y capel bellach, ac addaswyd y festri yn gapel gyda’r ysgol Sul yn defnyddio ystafell y blaenoriaid. Mae gennym 66 o aelodau, gan gynnwys 5 blaenor, a dwsin o blant hefyd. Defnyddir y festri gan y gymuned yn ystod yr wythnos.