Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Huw Dylan Jones (A)
Presbytery:
Conwy a Dyfrdwy (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 neu/or 2:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt

Eglwys Gymraeg ei hiaith ym mhentref Cerrigydrudion. Mae gan Jerwsalem oddeutu 100 o aelodau. Cynhelir oedfaon bob Sul ac ysgol Sul i blant, ieuenctid ac oedolion. Mae’r Gymdeithas yn cyfarfod yn ystod tymor y gaeaf a’r clwb cerdded yn ystod yr haf.