Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

I ddarganfod mwy am leoliad ein capeli cliciwch yma am fap.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Richard Brunt
Presbytery:
Morgannwg Llundain (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:45 & 3:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Llinos Morris (020 8449 8243)

Lleolir Jewin yng nghanol ardal y Barbican, nid nepell o Ddinas Llundain.

Cynhelir dau wasanaeth bob Sul. Yn ogystal, mae gan Jewin Gymdeithas Lenyddol sy’n cyfarfod bron bob nos Fawrth rhwng Hydref a Mawrth am 7:15yh. Cynhelir cyfarfod gweddi unwaith y mis, cyn cyfarfod y Gymdeithas Lenyddol fel rheol.