Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Mrs Mary Short (Lay Pastor)
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
11:00 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Pentref ar gyrion Henffordd yw Kenchester. Adeiladwyd y capel diolch i Frances Isabella, Barwnes Southampton. Daeth hi o dan ddylanwad Wesley a cheisiodd wella bywydau’r tlodion drwy sefydlu dau gapel gydag ysgoldai yn Kenchester a Breinton.