Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Monica O'Dea
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
01686 688 517

Mae’n capel mewn man cyfleus ar ochr yr A470 a ger maes parcio’r pentref. Cynhelir oedfa bob Sul, am 9:30yb ar Sul cynta’r mis ac am 10:30yb ar y Suliau eraill. Rydym hefyd yn cynnal seiadau a chyfarfodydd gweddi ar adegau eraill ac mae mudiadau lleol yn defnyddio’r ysgoldy.

Ewch i’n tudalen Facebook i gael rhagor o wybodaeth, digwyddiadau a mwy: https://www.facebook.com/groups/313328799640927