Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Gorllewin Gwynedd (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
Oedfa/Darllen y Beibl 5:00-6:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
07743242200

Capel bach Cymraeg ym mhentref Llithfaen, gogledd Pen Ll?n. Cynhelir oedfa am 2yh neu 5yh ar y Sul.