Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Môn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
5:30 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Ken Hughes / Gwilym Parry

Saif capel Lôn y Felin yng nghanol tref Llangefni. Cynhelir ysgol Sul am 2yh ac oedfa am 5:30yh bob Sul ac mae’r Gymdeithas Ddiwylliannol yn cyfarfod rhwng Hydref a Mawrth.

Ysgrifennydd: Ken Hughes (kennethhughes1952@gmail.com)
Trysorydd: Gwilym Parry (gwilp@gmail.com)