Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
-
Presbytery:
Mid Wales & Border (cy)
Gwefan:
Gwasanaethau:
10:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt
-

Rydym yn eglwys gymunedol sy’n seiliedig ar y Beibl ac sy’n canolbwyntio ar Grist yng nghanol Machynlleth. Rydym yn cyfarfod bob dydd Sul am 10.30am ar gyfer addoliad boreol a bron bob dydd Mercher am 7pm ar gyfer astudiaeth Feiblaidd a gweddi. Mae croeso i bawb.

I gysylltu â’r eglwys, anfonwch neges atom trwy ein tudalen Facebook.