Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Parch Iestyn Ap Hywel
Presbytery:
Trefaldwyn (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:00 (Cymraeg/Welsh)
Rhif Cyswllt
Ceinwen Lloyd (01654 702728)

Mae aelodau capel Maengwyn yn cyd-addoli gydag aelodau Capel Annibynwyr y Graig, y naill Sul ym Maengwyn a’r llall yn y Graig. Mae cymdeithas chwiorydd yn cyfarfod rhwng Hydref a Mehefin ac mae’r chwiorydd hefyd yn trefnu ymweld â’r cleifion a’r henoed.