Eglwysi

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn un o’r enwadau Cristnogol mwyaf yng Nghymru, gydag oddeutu 20,000 o aelodau a tua 600 o eglwysi. Ein nod yw addoli Duw a lledaenu Efengyl yr Arglwydd Iesu Grist.

Mae gennym ychydig o eglwysi sydd wedi cau sydd ar gael i’w werthu. I weld ein heglwysi sydd ar y farchnad ar hyn o bryd cliciwch yma


Please select the presbytery

Previous page
Gweinidog:
Rev Johnathan Hodgins
Presbytery:
Northern (cy)
Gwefan:
-
Gwasanaethau:
10:30 & 6:30 (English/Saesneg)
Rhif Cyswllt

Eglwys Mancott yw’r unig eglwys mewn cymuned fach sy’n dechrau datblygu, ac ynghyd â’r Neuadd bentref a’r Llyfrgell Gymunedol, darparwn ystod eang o weithgareddau. Mae’r eglwys yn cynnal  Clwb Chwaraeon, Grwp Babanod a Phlant Mân, Cyfeillach, Bore Coffi a Grwp Crefftau pob wythnos yn  neuadd yr eglwys. Ceir Clwb Cinio a Chyfarfod gweddi unwaith y mis. Mae Grwp Dawnsio Llinell yn cyfarfod unwaith yr wythnos gyda Grwp Cadw’n Heini a Chymdeithas Trigolion Lleol unwaith  y mis yn y neuadd.